AdBag powstało w wyniku zebranych doświadczeń i kapitału trzech przedsiębiorstw, działających w różnych branżach, w których zaobserwowano zbieżne potrzeby.
Szukając skuteczniejszej formy promocji firm, stworzyliśmy innowacyjny Program Partnerskiej Dystrybucji AdBag, który zapewnia dotarcie do szczegółowo określonej grupy odbiorców, a unikalny walor użytkowy naszego nośnika reklamy jest gwarancją wysokiej skuteczności.
Dajemy efektywne narzędzie wzmacniania pozycji marki oraz budowania dobrze postrzeganego wizerunku naszych klientów.
copyright © 2013 AdBag