Informacje

Firma SterKom Piotr Kleczyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Lazurowej 6/55 realizuje projekt „Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, 2014-2020.

Termin realizacji projektu:
01.01.2017 – 30.06.2019